Zdjęcia przedstawiają początkowe stadium realizacji „Zaprojektuj i wybuduj” instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej budynku pasywnego urzędu gminy w Makowie.

W skład instalacji wchodzą:
– instalacja elektryczna
– instalacja LAN
– kontrola dostępu
– instalacja CCTV
– instalacja pomiarowa wraz z wizualizacją
– instalacja odgromowa