Zdjęcia z realizacji dostosowania obiektu przemysłowego do obowiązujących przepisów p.poż. W zakresie prac m.in. zbudowanie nowych złącz kablowych na zewnątrz budynków, i wbudowanie w nie aparatów z „cewkami wybijakowymi” pod przycisk p.poż. ułożenie kabla HDGs (odporny na ogień).